20.marca

Vydané 20. 3. 2006 o 0:00

Víťazoslav, Klaudius

narodeniny

Henrik Ibsen

nórsky dramatik, zakladateľ európskej realistickej drámy, sa narodil v roku 1828. Takmer 30 rokov žil v cudzine, v Taliansku a v Nemecku, kde písal výhradne drámy zo súčasnosti s kritickým prístupom k morálke meštiackej spoločnosti: Peer Gynt, Nora, Nepriateľ ľudu, Pani z mora. Zomrel v roku 1906.

Viktor Kubal

výtvarník a filmový režisér, zakladateľ slovenského animovaného filmu, sa narodil v roku 1923 v Jure pri Bratislave. Vytvoril seriály Janko Hraško, Sedem príbehov o Kocúrkove, filmy Zbojník Jurko, Krvavá pani. Je autorom večerníčkových seriálov Puf a Muf, Panák z križovatky. Zomrel v roku 1997.

Jozef Kroner

herec, sa narodil v roku 1924 v Staškove. Začal účinkovaním v ochotníckych súboroch, pre jeho profesionalitu ho angažovali do Martina. Známe sú jeho roly vo filmoch Štvorylka, Obchod na korze, Pacho, hybský zbojník či Tisícročná včela. Je autorom kníh Herec na udici, Herec nielen na udici. Zomrel v roku 1998.

udalosť

1995

* Na konferencii v Paríži bol prijatý Pakt stability v Euró-

pe.

myšlienka

Nemám nijaké

zvláštne nadanie,

som len tvrdohlavý

a strašne zvedavý.

Albert Einstein

Hlavné správy

  • 4 hodiny
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní